51-55 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55 off 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,54 cm
Agustiono Kusumadi - Kudus
Handling: Twin Koi - Garut

Kohaku,51 cm
Alex Koi - Blitar
Handling: Alex Koi - Blitar

 

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,55 cm
Darpa Arta Koi - Surabaya
Handling: SKF - Blitar

Taisho Sanshoku,55 cm
Sidoarjo Koi Centre - Sidoarjo
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,52 cm
Yudi Rahayudin - Bandung
Handling: Pagarsih Community - Bandung

Showa Sanshoku,53 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

Showa Sanshoku,53 cm
Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,55 cm
Showa Koi Farm - Surabaya
Handling: Melati Koi - Surabaya

Shiro Utsuri,54 cm
Herlin - Surabaya
Handling: Banyu Biru - Kediri

Shiro Utsuri,53 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,54 cm
Deli - Sidoarjo
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,53 cm
D Koi - Blitar
Handling: Wibisono - Blitar

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,53 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

   

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,53 cm
Ogata Surabaya Koi Shop - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta

Hikari Moyomono,53 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,53 cm
Hery Genteng - Banyuwangi
Handling: TT Koi Malang - Malang

Kawarimono,52 cm
Erikh Fitrianto - Yogyakarta
Handling: Koiraya Jogja - Yogyakarta

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,53 cm
Febrian Kahar - Jember
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

   

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,55 cm
Plat AG - Kediri
Handling: Plat AG Koi - Kediri

   

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,53 cm
JTT Koi - Blitar
Handling: JTT Koi - Blitar

   

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,53 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

Kinginrin B,52 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta

Kinginrin B,54 cm
JDF Koi Food - Tulungagung
Handling: TAKC - Tulungagung

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     
Hits: 1064